Code van goed administratief gedrag

De code van goed administratief gedrag bevat de basisbeginselen waarop de betrekkingen van het personeel van het Agentschap met het publiek gebaseerd moeten zijn. Deze beginselen omvatten: wettigheid, gelijke behandeling, evenredigheid van maatregelen ten opzichte van het nagestreefde doel en consequent administratief gedrag.

De code beoogt een kwalitatief hoogstaande dienstverlening door het Agentschap aan het publiek en streeft ernaar het publiek te informeren over de gedragsnormen waarop het recht heeft in zijn betrekkingen met het ECHA.

De code werd in 2007 goedgekeurd door de raad van bestuur en is van toepassing op alle personeelsleden.