Toegang tot documenten

ECHA biedt via zijn website toegang tot veel belangrijke documenten die betrekking hebben op het Agentschap en REACH-processen.

Toegang tot documenten is onderhevig aan de volgende regels en wettelijke bepalingen:

  • Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie

Deze verordening legt overeenkomstig artikel 255, lid 2, van het EG-Verdrag de algemene principes en beperkingen ten aanzien van dergelijke toegang vast en is krachtens artikel 118, lid 1, van de REACH-verordening op documenten van ECHA van toepassing.

Opmerking: een verzoek tot toegang tot documenten kan vallen onder de uitzonderingen die worden vermeld in de artikelen 4 en 9 van Verordening 1049/2001.
 
Onderstaand formulier, adres of faxnummer dient ook te worden gebruikt voor verzoeken tot toegang tot milieu-informatie die in het bezit is van ECHA, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1367/2006Deze verordening verwijst naar de toepassing van de bepalingen van het Verdrag van Aarhus betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden op de communautaire instellingen en organen.

Verzoeken om documenten kunnen worden ingediend:

  • door een formulier voor verzoek om documenten  in te vullen
  • per gewone post aan:
    European Chemicals Agency (ECHA)
    P.O. Box 400
    FI-00121 Helsinki Finland
  • per fax: + 358 9 6861 8940

Om ons in staat te stellen uw verzoek te verwerken, is het nodig dat u uw achternaam, voornaam, adres, postcode, woonplaats, land en telefoonnummer vermeldt.

 

 Third-party authors' consultations

Sometimes, applications for access to documents can request the disclosure of third-party documents that the ECHA is in possession of. In this event, ECHA has to consult the authors or owners of these documents as to whether the disclosure would undermine their commercial interests or intellectual property. This web-form enables the secure exchange of confidential documents to ECHA within this process.

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)