Skip to Content
Skip to Content

Aizstāšana ar drošākām ķīmiskajām vielām

Aizstāšana ar drošākām ķīmiskajām vielām

Uzņēmumi ES arvien vairāk aizstāj bīstamās ķīmiskās vielas un ražošanas procesus ar drošākām ķīmiskām vielām un videi draudzīgākām tehnoloģijām. Tas var dot ievērojamas priekšrocības uzņēmumiem, videi, kā arī darbinieku un patērētāju veselībai. Tam var būt arī būtiska pozitīva ietekme uz aprites ekonomikas īstenošanu.

 

Piegādes ķēdes
semināri
Piegādes ķēdes semināru nolūks ir veicināt drošāku ķīmisko vielu izpēti, novērtēšanu un pieņemšanu.
Tīkli
Sadarbības tīkliem ir liela nozīme jauninājumu koordinēšanā un uzlabošanā, kā arī informētā aizstāšanā.
Finansējums un
tehniskais atbalsts
Piekļuves veicināšana tehniskajam atbalstam un papildu finansējumam ir ļoti svarīga, lai veicinātu bīstamo ķīmisko vielu aizstāšanu.

 

Atruna

Informācija ir sagatavota sadarbībā ar ECHA ieinteresētajām personām. Saites uz ārējām tīmekļa vietnēm nekādā ziņā nav uzskatāmas par ECHA sniegtu apstiprinājumu. Ja piekļūstat citai vietnei, lietojot kādu no šīm saitēm, Jums jāievēro attiecīgās vietnes privātuma aizsardzības politika. Plašākai informācijai par trešo personu saitēm skatīt ECHA juridisko paziņojumu.

Contact

For general questions or suggestions on substitution related matters contact substitution[a]echa.europa.eu.

 

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2