Piegādes ķēdes semināri

Aizstāšana ir sarežģīts uzdevums — ir jāievēro daudzas darbības un ekonomiskās prasības, ir pilnībā jāizprot alternatīvu vielu bīstamība un riska profili, kā arī var būt nepieciešams aprites cikla izvērtējums plānotajai aizstājošajai vielai. Uzņēmumi nevar to izdarīt vieni paši: tiem ir jākonsultējas ar saviem klientiem un piegādātājiem. Tas padara piegādes ķēdes sadarbību par galveno virzītājspēku drošāku alternatīvu vielu izstrādē un pieņemšanā.

ECHA ir ierosinājusi, lai dalībvalstis un ieinteresētās personas organizē seminārus, kuros noteiktu, kā pārvarēt atsevišķas aizstāšanas problēmas, iesaistot arī piegādes ķēdes uzņēmumus, kuri ir ieinteresēti apzināt drošākas alternatīvas vielas, kuras varētu atbilst konkrētai funkcionalitātes un gala lietošanas prasībai.

Semināros dalībnieki varētu uzzināt par tehnoloģiskajām un funkcionālajām vajadzībām spēju veidošanai un apmācībai uzņēmumu organizatoriskajā līmenī. 

Šie semināri parasti notiktu dalībvalsts valodā, bet Eiropas mērogā — angļu valodā.

Semināros būtu iespējams:

  • uzsākt dialogu starp dažādiem piegādes ķēdes dalībniekiem par aizstāšanas iespējām un problēmām, kā arī 
  • izveidot konkrētus inovāciju projektus un sadarbību nolūkā aizstāt esošās vielas ar drošākām alternatīvām vielām. 

ECHA var palīdzēt sagatavot semināra programmu, dalīties ar iepriekšējo semināru pieredzi, izplatīt secinājumus un sniegt citu papildu atbalstu.

Skatiet turpmāk sniegto piemēru aizstāšanas piegādes ķēdes semināra struktūrai.

Vai vēlaties organizēt vai kopīgi rīkot aizstāšanas piegādes ķēdes dalībnieku semināru  par konkrētām vielām un funkcionalitāti?  Sazinieties ar mums!

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)