REACH-IT

REACH-IT je središnji IT sustav koji industriji, nadležnim tijelima država članica i Europskoj agenciji za kemikalije omogućuje sigurno podnošenje i obradu podataka i dosjea te sigurno upravljanje njima. Svaka od tri navedene strane ima pristup određenim funkcijama sustava REACH-IT koje može koristiti za ispunjavanje svojih obveza na temelju uredbi REACH i CLP. REACH-IT također sadrži siguran komunikacijski kanal za te tri strane, što im pomaže pri koordinaciji, obradi i evaluaciji podataka i dosjea.

 

 

Prijava

Opći pregled načina prijave u sustav REACH-IT i načina izrade objekta pravne osobe nalaze se u Priručniku za ECHA-ine korisničke račune.

Postupak registracije

Ovo je pregled postupka registracije tvari pri ECHA-i. Pregled počinje s upitom, koji je prvi korak koji morate poduzeti kada želite registrirati tvar. Pružene su i informacije o postupku zajedničkih podnesaka kada određenu tvar proizvodi ili uvozi više trgovačkih društava. Također možete pronaći opći pregled o načinu izrade registracijskog dosjea u alatu IUCLID te načinu podnošenja dosjea pomoću alata REACH-IT. Saznat ćete i kako zatražiti registracijski broj za prijavljenu tvar (poznatu i kao NONS) pomoću alata REACH‑IT.


Izrada i podnošenje upita

Uvod o roku za podnošenje upita. Navedene su informacije o načinu pripreme dosjea s upitom s pomoću alata IUCLID te o podnošenju tog dosjea ECHA-i putem alata REACH-IT. (Pogledajte također priručnik: Način pripreme dosjea s upitom).


Priprema i podnošenje zajedničkog podneska

Kratko objašnjenje o tome kad je potrebno zajedničko podnošenje i pregled načina pripreme zajedničkih podnesaka.


Registracija tvari

Kratki sažetak o načinu pripreme i podnošenja registracijskog dosjea ECHA-i putem alata REACH-IT. (Pogledajte također priručnik: Kako pripremiti registracijski dosje i dosje za PPORD).


Zahtjev za dodjeljivanje registracijskog broja za prijavljene nove tvari (NONS)

Kako zatražiti registracijski broj za prijavljene tvari (poznate i kao NONS) pomoću alata REACH-IT i koje su pojedinosti potrebne ECHA-i kako bi vam dodijelila registracijski broj. Pronaći ćete poveznicu na popis s podacima za kontakt s odgovarajućim nadležnim tijelima država članica i ovlaštenim nacionalnim tijelima.

 

Podnošenje zahtjeva za autorizaciju

Kratki vodič kroz sve faze podnošenja zajedničkog ili pojedinačnog zahtjeva za autorizaciju. Vodič opisuje prijavu na REACH-IT, izradu dosjea IUCLID te njegovo podnošenje putem alata REACH-IT. (Vidjeti također Priručnik: How to prepare an application for authorisation – Kako sastaviti zahtjev za autorizaciju).

 

Priprema i podnošenje prijave PPROD-a

Kratki opis načina pripreme i podnošenja prijave PPORD-a ECHA-i te načina podnošenja zahtjeva za produljenje PPORD-a.(Vidjeti također Priručnik: How to prepare registration and  PPORD dossiers – Kako pripremiti registraciju i dosjee PPORD).

 

Prijava tvari u proizvodima

Sažeti vodič o podnošenju prijava ECHA-i ako proizvedeni ili uvezeni proizvodi sadržavaju tvari koje su na popisu predloženih tvari. Umjesto putem sustava REACH-IT, prijavu možete poslati putem mrežnog obrasca. Izravna poveznica za obrazac dostupna je zajedno s internetskim vodičem. (Vidjeti također Priručnik: How to prepare a substance in articles notification – Kako sastaviti prijavu za tvar u proizvodu). 

 

Podnošenje obavijesti daljnjih korisnika o autoriziranoj uporabi

Kratak vodič za podnošenje obavijesti daljnjih korisnika o tvarima na popisu za autorizaciju za koje je prethodno u lancu opskrbe dana autorizacija. Na ovoj internetskoj stranici dostupna je poveznica na internetski obrazac za podnošenje obavijesti.

 

Podnošenje izvješća daljnjeg korisnika o nepodržanoj uporabi

Kratak vodič u koracima za podnošenje izvješća daljnjeg korisnika o uporabama koje nisu podržane scenarijima izloženosti dobavljača pomoću internetskog obrasca ili kroz sustav REACH-IT. Internetski obrazac dostupan je na ovoj stranici zajedno s vodičem na mreži.  (Vidjeti također Priručnik: How to prepare a downstream user report – Kako pripremiti izvješće o daljnjem korisniku).

 

Podnošenje izvješća daljnjeg korisnika o razlikama u razvrstavanju

Kratak vodič u kojem se korak po korak objašnjava postupak podnošenja izvješća daljnjeg korisnika kroz sustav REACH-IT ako se razvrstavanje tvari daljnjeg korisnika razlikuje od razvrstavanja njegova dobavljača. (Pogledajte također 21. dio Priručnika za podnošenje podataka: Kako sastaviti i podnijeti izvješće daljnjeg korisnika pomoću alata IUCLID 5).

 

Podnošenje i ažuriranje prijave razvrstavanja i označivanja

Kratki vodič kojim se korak po korak objašnjava kako pripremiti prijavu razvrstavanja i označivanja koristeći se internetskim dosjeom IUCLID ili REACH-IT.  (Također vidjeti Priručnik: How to prepare a classification and labelling notification – Kako sastaviti prijavu razvrstavanja i označivanja).

 

Žádost o používání alternativního chemického názvu ve směsích

Stručný popis postupu, jak připravit žádost o používání alternativního chemického názvu ve směsích, a toho, co se stane po předložení žádosti. Je uveden přímý odkaz na webový formulář pro předložení žádosti. (Vidjeti također Priručnik: How to prepare a request for use of an alternative chemical name for a substance in a mixture – Kako sastaviti zahtjev za uporabu alternativnog kemijskog naziva za tvar u mješavini).

 

Priprema i podnošenje CLH dosjea

Kratak vodič kojim se korak po korak objašnjava postupak pripreme i podnošenja dosjea za usklađeno razvrstavanje i označivanje (CLH). Postoji izravna poveznica na internetski obrazac za podnošenje CLH dosjea kao i poveznica na obrazac izvješća o CLH-u i relevantne dokumente sa smjernicama.