Traženje alternativnog naziva kemikalije u smjesama

 

Možete podnijeti i zahtjev ECHA-i za uporabu alternativnog kemijskog naziva za tvar u mješavinama koje su razvrstane, označene i pakirane u skladu s Uredbom CLP.

Pripremite svoj zahtjev pomoću najnovije verzije softvera IUCLID  i predajte ga putem posebnog dolje navedenog internetskog obrasca.

Važno: Za izdavanje računa i komunikaciju potrebno je imati korisnički račun u sustavu REACH-IT.

Priprema zahtjeva

1. Otvorite korisnički račun u sustavu REACH-IT ako ga već nemate.

2. Kreirajte dosje sa zahtjevom za alternativnim kemijskim nazivom u softveru IUCLID .

Dosje mora sadržavati sljedeće informacije:

  • identitet pošiljatelja zahtjeva;
  • prijedlog alternativnog kemijskog naziva;
  • identitet i sastav tvari;
  • informacije o razvrstavanju i označivanju tvari;
  • trgovačke nazive smjesa koje sadrže tvar za koju se traži alternativni kemijski naziv;
  • sigurnosno-tehnički list tvari za koju se traži alternativni kemijski naziv;
  • sigurnosno-tehnički list smjesa koje sadrže tvar;
  • razlog kojim se dokazuje da pošiljatelj zahtjeva ima komercijalan interes koji treba zaštititi neobjavljivanjem stvarnog naziva tvari; i
  • razlog kojim se dokazuje da uporaba alternativnog kemijskog naziva ispunjava zahtjev za dostatnim informacijama za potrebne zdravstvene i sigurnosne mjere opreza koje treba poduzimati na radnom mjestu i zahtjev da je moguće kontrolirati rizik kod rukovanja smjesom.

Predloženi alternativni kemijski naziv može biti naziv kojim se identificiraju najvažnije funkcijske skupine tvari ili alternativna namjena.

Savjet: Prilikom izvođenja alternativnog naziva preporučuje se uporaba „Leksikona" (Prilog VI., Dio B Direktive o opasnim pripravcima).

Vidjeti također Priručnik: How to prepare a request for use of an alternative chemical name for a substance in a mixture – Kako sastaviti zahtjev za uporabu alternativnog kemijskog naziva za tvar u mješavini

3. Pošaljite datoteku za IUCLID i potrebne privitke putem elektroničkog obrasca.

Ako nakon slanja zahtjeva ne primite poruku s potvrdom, obratite se službi za pomoć agencije ECHA."

Što nakon toga?

Po primitku zahtjeva ECHA će izvršiti provjeru na viruse i provjeru ispunjavanja uvjeta kako bi potvrdila da je dosje potpun i da može ići u daljnju obradu.

Ako dosje prođe provjeru ispunjavanja uvjeta, ECHA će vam ispostaviti račun. Nakon što ECHA zaprimi vašu uplatu, odluka o zahtjevu za uporabu alternativnog naziva bit će vam priopćena u roku od šest tjedana.

Ako ECHA ne prihvati zahtjev za uporabu alternativnog kemijskog naziva ili ako kasnije izmijeni ili povuče odobrenje za uporabu alternativnog kemijskog naziva, moguće je zatražiti preispitivanje odluke. Zahtjev za preispitivanjem potrebno je predati u roku od dva mjeseca od primitka odluke i to putem posebnog internetskog obrasca.

Molimo imajte na umu da će ECHA sve obavijesti vezane uz zahtjev, uključujući i odluku, slati izravno podnositelju zahtjeva putem sustava REACH-IT za razmjenu poruka.

Zahtjev za preispitivanjem odluke o uporabi alternativnog kemijskog naziva

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)