Postupak registracije

Proizvođači i uvoznici tvari u količini od jedne tone godišnje ili više moraju prikupiti informacije o svojstvima tih tvari i proslijediti te informacije ECHA-i putem registracijskog dosjea. Postoje dva početna načina za registraciju tvari pri ECHA-i, odnosno pomoću 1.) upita ili 2.) kasne predregistracije. Morate utvrditi koji vam način odgovara. To možete utvrditi pomoću informacija u nastavku i relevantnih priručnika, pitanja i odgovora te smjernica na ovoj stranici. Nakon što odlučite koji ćete način primijeniti, morat ćete pripremiti i podnijeti registraciju ECHA-i, zajednički ili pojedinačno. Registracija mora biti podnesena zajednički ako više od jednog trgovačkog društva istu tvar proizvodi ili stavlja na tržište. Dodatne informacije o registraciji tvari, pojedinačno ili zajednički, mogu se pronaći na ovoj stranici. Kako biste saznali što će uslijediti nakon podnošenja registracijskog dosjea, idite na odjeljak Nakon registracije u kojem se opisuje što se događa s informacijama koje se nalaze u vašim dosjeima nakon registracije te što morate učiniti kako biste proslijedili te informacije diljem lanca opskrbe.

Ako imate priznati broj prijave na temelju Direktive 67/548/EEZ (poznata i kao NONS), u nastavku možete pronaći informacije o tome kako zatražiti registracijski broj na temelju REACH-a bez podnošenja registracijskog dosjea ECHA-i.

 

 

 

Predregistracija tvari

Kako biste iskoristili produljenje roka za registraciju, ECHA-i možete podnijeti kasnu predregistraciju. Kasnu predregistraciju za tvari u postupnom uvođenju možete podnijeti u roku od šest mjeseci nakon stavljanja na tržište ili proizvodnje tvari u količini većoj od jedne tone godišnje te najkasnije dvanaest mjeseci prije sljedećeg relevantnog registracijskog roka (sljedeći rok je 31. svibnja 2018.). Kasna predregistracija NE primjenjuje se za tvrtke koje su propustile predregistracijski rok za tvari u postupnom uvođenju između 1. lipnja 2008. i 1. prosinca 2008.

Kasne predregistracije podnose se na internetu putem sustava REACH-IT.  Pri podnošenju kasne predregistracije, ako ste koristili isti naziv tvari ili brojčani kemijski identifikator(e), npr. EINECS ili CAS brojeve, REACH-IT će vas automatski smjestiti u odgovarajući Forum za razmjenu podataka o tvarima (SIEF) za podnositelje predregistracije koji vam omogućuje da identificirate druge tvrtke s eventualno istom tvari. Tada ćete, na temelju pažljivog razmatranja identiteta tvari, odlučiti radi li se doista o istoj tvari i formirati SIEF.

 

 

Priprema i podnošenje upita

Prije registracije, vaša je obveza pripremiti i ECHA-i podnijeti upit za 1.) sve tvari koje nisu u postupnom uvođenju i 2.) tvari u postupnom uvođenju koje nisu prethodno registrirane. Postupak podnošenja upita provodi se prije proizvodnje ili stavljanja na tržište.

Također morate obavijestiti ECHA-u o dodatnim informacijama koje vam trebaju kako biste ažurirali registraciju zbog povećanja tonažnog raspona.

Nakon procjene upita, ECHA će olakšati kontakt između vas i prethodnih i/ili mogućih podnositelja registracija kako bi se omogućila razmjena podataka i zajedničko podnošenje.

Priprema dosjea s upitom pomoću alata IUCLID 

 1. Izradite dosje pomoću najnovije verzije alata IUCLID.
 2. Pomoću dodatka Pomoćnik za provjeru alata IUCLID pronađite nedostaju li neke informacije i pregledajte određena „poslovna pravila".
 3. Podnesite svoj dosje s upitom putem alata REACH-IT.

Za dodatne informacije, pogledajte Priručnik: How to prepare an inquiry dossier – Kako pripremiti dosje s upitom.

 

Registracija tvari

Mogući podnositelji registracije tvari (u količini od jedne tone godišnje ili više) moraju sastaviti registracijski dosje i podnijeti ga ECHA-i. Valja napomenuti da svoje registracijske dosjee morate ažurirati čim relevantne informacije postanu dostupne vašoj tvrtki.

Dosje se može pripremiti s pomoću najnovije verzije alata IUCLID i podnijeti putem alata REACH-IT. Međutim, ako ste član zajedničkog podneska (a ne vodeći podnositelj registracije), možete pripremiti svoju registraciju na internetu s pomoću alata REACH-IT.

Priprema i podnošenje dosjea

 1. Pročitajte priručnik: Kako pripremiti registraciju i PPORD dosjee.
 2. Unesite obvezne informacije u IUCLID kako biste ispunili skup podataka o tvari.
 3. Prema potrebi, možete se poslužiti alatom Chesar za provedbu procjene o kemijskoj sigurnosti i izraditi izvješće o kemijskoj sigurnosti (CSR).
 4. Nakon što ispunite skup podataka o tvari, izradite konačni registracijski dosje slijedeći upute „čarobnjaka" za izradu dosjea u alatu IUCLID.
 5. S pomoću dodatka „Pomoćnik za provjeru" alata IUCLID pronađite nedostaju li neke informacije i pregledajte određena „poslovna pravila".
 6. S pomoću dodatka alatu IUCLID za pregled širenja informacija pogledajte koje će informacije iz vašeg dosjea ECHA objaviti.
 7. Upotrijebite dodatak alatu IUCLID za izračun naknade kako biste izračunali naknadu povezanu s vašom registracijom.
 8. Izvezite dosje iz IUCLID-a i podnesite ga putem alata REACH-IT.

 

Priprema i podnošenje zajedničkog podneska

Zajedničko podnošenje provode dva ili više mogućih podnositelja registracije koji proizvode ili stavljaju na tržište istu tvar. Kako bi se pripremili za zajedničko podnošenje, mogući podnositelji registracije obvezni su formirati Forum za razmjenu informacija o tvarima (SIEF) kako bi razmijenili podatke o unutarnjim svojstvima tvari za koju namjeravaju podnijeti zajednički podnesak ECHA-i i složiti se, ako je to moguće, o razvrstavanju i označivanju tvari.

Mogući podnositelji registracije moraju odlučiti tko će biti vodeći podnositelj registracije koji podnosi registraciju mnogo prije registracijskog roka. Subjekti koji zajednički podnose podatke također će podnijeti registracije, ali samo nakon što dosje vodećeg podnositelja registracije uspješno prođe provjeru poslovnih pravila u postupku podnošenja putem alata REACH-IT.

Nakon što ECHA u potpunosti obradi dosje vodećeg podnositelja registracije i potvrdi da je relevantna pristojba za registraciju plaćena, vodeći podnositelj registracije primit će broj registracije. Zajednički podnositelji zasebno će primiti svoje brojeve registracije nakon što ECHA zaključi da su njihovi dosjei potpuni.

 

 

Zahtjev za dodjeljivanje broja registracije prijavljene tvari (NONS)

Broj registracije na temelju REACH-a može se zatražiti za tvar s priznatim brojem prijave na temelju Direktive 67/548/EEZ (poznate i kao NONS).

Kako biste dobili taj broj registracije, najprije se morate prijaviti na REACH-IT pomoću odgovarajućeg računa za REACH-IT, tj. morate biti domaći proizvođač, uvoznik ili jedinstveni zastupnik (poznat kao jedini zastupnik na temelju Direktive 67/548/EEZ). ECHA će tada dodijeliti brojeve registracije svim prijavama i distribuirati ih putem alata REACH-IT na zahtjev vlasnika prijave.

Zahtjev za broj registracije za prijavljenu tvar

Morat ćete navesti sljedeće podatke u modulu REACH-IT:

 • Broj prijave i ELINCS broj prijavljene tvari.
 • Ime, grad i država podnositelja prijave, točno kako su navedeni u prijavi (odjeljak 0.2.10 u datoteci za uvoz/izvoz sažetka prijave (SNIF)).
 • Ako je bitno: pojedinačna pisma ili ugovori proizvođača izvan EU-a kojega zastupate, a u kojima se navodi da ste imenovani kao jedinstveni zastupnik na temelju REACH-a za prijavljenu tvar. Pisma bi trebala biti u pdf formatu i napisana na jednom od jezika EU-a.
 • Ako je bitno: pismo ili ugovor prethodnog jedinog zastupnika na temelju Direktive 67/548/EEZ u kojem izjavljuje da više neće djelovati kao jedini zastupnik i da pristaje na prijenos svojih dužnosti vama kao novo imenovanom jedinstvenom zastupniku na temelju REACH-a za prijavljene tvari. Pisma bi trebala biti u pdf formatu i napisana na jednom od jezika EU-a.

Napomena: Ako se podaci koje ste naveli u alatu REACH-IT slažu s onima iz prijave, REACH-IT će vam automatski dati broj registracije. Ako se podaci ne slažu, REACH-IT neće dodijeliti nijedan broj registracije te će se podnositelj prijave morati obratiti nadležnom tijelu države članice kako bi se situacija razjasnila.

 

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)