ECHA-ine usluge u oblaku

ECHA-ine usluge u oblaku sigurna su internetska platforma koja se upotrebljava za distribuciju ECHA-inih informatičkih aplikacija u privatni oblak. Usluga je ugrađena u ECHA-inu informatičku infrastrukturu, a upotrebom šifrirane komunikacije, redovitim sigurnosnim revizijama i ažuriranjem svih komponenti osigurava se da su vaši podatci u oblaku sigurni te da im nitko drugi ne može pristupiti.

Prva dostupna usluga usmjerena je na IUCLID jer je on nužan za registracijski rok 2018. Prioritet funkcionalnosti određen je u skladu s potrebama malih i srednjih poduzeća (MSP-ova).

Aplikacija IUCLID u oblaku pokreće se u pregledniku i stoga nadopunjuje aplikaciju IUCLID te tako pomaže MSP-ovima da registriraju svoje kemikalije prije nadolazećeg registracijskog roka.

Za pristup prostoru u oblaku trebate se prijaviti s pomoću korisničkih podataka za ECHA-in račun. To su isti podatci koje imate za, na primjer, pristup sustavu REACH-IT. Ako nemate ECHA-in račun, možete ga izraditi na internetskoj stranici ECHA-inih usluga u oblaku prije pristupa usluzi.

Kad ste prijavljeni, možete odabrati neku od dostupnih usluga:

  • Usluge IUCLUD-a u oblaku za MSP-ove
  • Probne usluge IUCLID-a u oblaku

 

Usluge IUCLUD-a u oblaku za MSP-ove

Koristeći se tom uslugom, uvijek možete raditi s najnovijom verzijom IUCLID-a u oblaku, pri čemu ne morate instalirati IUCLID na svoje računalo niti na poslužitelje poduzeća.

Usluga je namijenjena MSP-ovima i njihovim savjetnicima te omogućava prostor za pohranu podataka veličine do 1 GB, sigurnosne kopije kojima se u potpunosti upravlja i posebnu korisničku podršku. Uvijek možete pripremiti i provjeriti valjanost svojih registracijskih dosjea na internetu.

Usluga ima jednostavno sučelje koje vam pomaže da se usmjerite na zadatke koje treba ispuniti do isteka roka za registraciju 2018. u skladu s REACH-om. Ako bude potrebno, uvijek možete pokrenuti Klijent IUCLID-a u oblaku (uobičajenu verziju IUCLID-a gdje se podatci pohranjuju u oblaku) za pristup svim funkcionalnostima alata IUCLID 6.

 

Probne usluge IUCLID-a u oblaku

Isprobajte usluge IUCLID-a u oblaku i u potpunosti radite na internetu, pri čemu ništa ne morate instalirati na svoje računalo. Imat ćete na raspolaganju 100 MB prostora za pohranu podataka i redovita ažuriranja najnovije verzije IUCLID-a.

Ova probna verzija dobra je prilika da korisnici nauče upotrebljavati usluge IUCLID-a u oblaku. Međutim, budući da se radi o probnoj verziji, ne postoje sigurnosne kopije podataka, kao ni posebna korisnička podrška za pitanja koja nisu tehničke prirode.

 

Savjetnici – iskoristite priliku

S pomoću usluga IUCLID-a u oblaku savjetnici i njihovi klijenti MSP-ovi mogu surađivati transparentnije u pripremi za registracijski rok 2018. u skladu s REACH-om. MSP-ovi mogu jednostavno dati savjetnicima pristup svojim podatcima u IUCLID-u o oblaku. Transparentnija suradnja olakšava MSP-ovima razumijevanje podataka koji se podnose za registraciju te ih se tako u potpunosti priprema za buduća ažuriranja.

IUCLID u oblaku besplatan je za MSP-ove jer nema informatičkih troškova, a savjetnici mogu svojim klijentima dati „veću vrijednost za novac”.

Transparentnijim i interaktivnijim načinom rada stječe se i povjerenje klijenta.

S pomoću probnih usluga IUCLID-a u oblaku savjetnici mogu promicati svoje usluge i osposobiti sve svoje klijente.

 

Zašto biste trebali upotrebljavati ECHA-ine usluge u oblaku?

ECHA-ine usluge u oblaku pružaju vam:

  • pristup sa svakog mjesta i u svako doba, najnovijoj verziji aplikacije IUCLID, koju održava ECHA;
  • redovitu i automatsku izradu sigurnosnih kopija kojima upravlja ECHA;
  • jednostavnu suradnju putem interneta. Društva mogu poboljšati sigurnost podataka smanjenjem broja lokalno pohranjenih kopija;
  • pouzdanu internetsku podršku 24 sata na dan, sedam dana u tjednu;

 

Categories Display