Više o uredbi PIC

Uredba o prethodnom informiranom pristanku (PIC, Uredba (EU) 649/2012) uređuje područje uvoza i izvoza određenih opasnih kemikalija i propisuje obaveze poduzeća koja izvoze te kemikalije u zemlje izvan Europske unije. Cilj je Uredbe promicati zajedničku odgovornost i suradnju u međunarodnoj trgovini opasnim kemikalijama te zaštititi ljudsko zdravlje i okoliš dostavljajući zemljama u razvoju informacije o sigurnom načinu skladištenja, prijevoza, korištenja i odlaganja opasnih kemikalija.

Ovom se Uredbom, unutar Europske unije, provodi Roterdamska konvencija o postupku prethodnog informiranog pristanka za određene opasne kemikalije i pesticide u međunarodnom prometu.

Uredba se primjenjuje na zabranjene ili strogo ograničene kemikalije iz Priloga I. koji sadrži industrijske kemikalije, pesticide i biocide, primjerice benzen, kloroform, atrazin i permetrin. Izvoz tih kemikalija podliježe ili obavezi obavijesti o izvozu ili obavezi izričitog pristanka.

Uredba PIC primjenjuje se i na kemikalije koje su zabranjene za izvoz, kako je navedeno u Prilogu V., i na sve kemikalije koje se izvoze, s obzirom na njihovo pakiranje i označivanje, koje mora biti usklađeno s odgovarajućim zakonodavstvom EU-a.

Kemikalije u lijekovima, radioaktivnim materijalima, otpadu, kemijskom oružju, hrani i prehrambenim aditivima, krmi, genetski modificiranim organizmima i farmaceutskim proizvodima (osim dezinfekcijskih sredstava, insekticida i paraziticida) uređene su drugim propisima europskog zakonodavstva te stoga ne potpadaju pod Uredbu PIC.

Uredba se nadalje ne primjenjuje na kemikalije koje se izvoze ili uvoze za istraživanje ili analizu, pod uvjetom da nije izgledno da količine tih kemikalija mogu utjecati na ljudsko zdravlje ili okoliš te da ne premašuju deset kilograma po izvozniku i po zemlji uvoznici u jednoj kalendarskoj godini.

Uredba PIC stupila je na snagu 1. ožujka 2014. Od tog datuma agencija ECHA nadležna je za administrativne i tehničke zadaće u vezi s novom Uredbom. Glavna zadaća agencije je obrada i slanje obavijesti o izvozu zemljama uvoznicama izvan Europske unije te vođenje baze podataka o obavijestima i izričitim pristancima zemalja uvoznica. 
 
Također, ECHA poduzećima u ovoj grani industrije, nadležnim državnim tijelima iz Europske unije i izvan nje i Europskoj komisiji pruža podršku kao i tehničke i znanstvene smjernice.