Godišnje izvješćivanje o izvozu i uvozu s prethodnim informiranim pristankom

Tijekom prvog tromjesečja svake godine izvoznici i uvoznici kemikalija obuhvaćenih uredbama o prethodnom informiranom pristanku dužni su svoja imenovana nacionalna tijela obavijestiti o točnim količinama kemikalije (kao zasebne tvari i kao tvari sadržane u proizvodima ili smjesama) koju se tijekom prethodne godine dopremilo u svaku treću zemlju ili iz svake treće zemlje. Prethodno navedeno je u skladu s člankom 10. Uredbe (EU) br. 649/2012 i člankom 9. prethodnih uredaba o postupku prethodnog informiranog pristanka (Uredba (EU) br. 304/2003 i Uredba (EZ) br. 689/2008)

 

Reports on PIC chemicals exported and imported under Regulation 649/2012

2017

2016

2015

2014

 

 Reports on PIC chemicals exported and imported under Regulation 689/2008

 

Reports on PIC chemicals exported and imported under Regulation 304/2003

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)