Izvješćivanje o razmjeni informacija

U skladu s Uredbom o prethodnom informiranom pristanku, ECHA, Europska komisija i imenovana nacionalna tijela u državama članicama dužna su dostaviti informacije o kemikalijama koje podliježu propisima mjerodavnih tijela u trećim zemljama.

Navedene informacije mogu biti znanstvene, tehničke, ekonomske ili pravne prirode i mogu obuhvaćati toksikološke, ekotoksikološke i sigurnosne informacije.

ECHA svake dvije godine sastavlja sažetak pruženih informacija i objavljuje ga na svom internetskom portalu. Taj se sažetak također odnosi na regulatorne mjere u vezi s kemikalijama koje podliježu prethodnom informiranom pristanku koje su objavljene, u skladu s odredbama Roterdamske konvencije.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)