Zahtjev izričitog pristanka

 

Uz obvezu obavješćivanja, izvoz kemikalija navedenih u Stavcima 2. i 3. Priloga I. Uredbe o prethodnom pristanku (PIC) podložan je izričitom eksplicitnom pravovaljanom pristanku koji je izdalo imenovano nacionalno tijelo (DNA)  zemlje uvoznika izvan EU-a. Oslobođenje od te obaveze moguće je samo u izvanrednim okolnostima:

  • Ako zemlja uvoza nije odgovorila u roku od 60 dana od datuma zahtjeva za izričitim pristankom i te ako su ispunjeni svi uvjeti iz članka 14. stavka 7. Uredbe 649/2012 , izvoznik može predložiti oslobođenje od obveze pribavljanja izričitog pristanka
  • Ako je prijavljena kemikalija navedena Dijelu 2. Priloga I i mora biti izvezena u jednu od zemalja OECD-a, moguće je razmotriti prijedlog za oslobođenje od obveza pribavljanja izričitog pristanka. Da bi se zatražilo takvo oslobođenje, izvoznik mora dostaviti dokumentarne dokaze o izdanom odobrenju, registraciji ili autorizaciji kemikalije u zemlji OECD-a u koju se kemikalija izvozi 

Ta se obaveza ne primjenjuje na kemikalije iz 3. dijela Priloga kad se u okružnici PIC Roterdamske konvencije objavi dopuštenje uvoza i udovolje određeni kriteriji.

Eksplicitna suglasnost ostaje valjana i za sljedeće izvoze u razdoblju od tri kalendarske godine, osim ako nije drugačije navedeno u uvjetima eksplicitne suglasnosti.  Tokom te tri godine, bilo koja tvrtka u EU-u može izvoziti istu kemikaliju u zemlju koja je izdala eksplicitnu dozvolu (ako uvjeti dozvole to dopuštaju), ali ipak treba ispuniti obveze vezane uz godišnje obavješćivanje i izvješćivanje. ECHA vodi bazu podataka svih postojećih i novih obavijesti i izričitih pristanaka.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)