Postupak obavještavanja o izvozu

Izvoznici sa sjedištem u državi članici EU-a moraju priopćiti svoju namjeru izvoza određenih kemikalija u državu koja nije članica EU-a. To se odnosi na kemikalije navedene u Prilogu I. Uredbe PIC. Izvoznici moraju obavijestiti nadležno državno tijelo zemlje izvoznice prije prvog izvoza u godini i prije prvog izvoza u svakoj sljedećoj kalendarskoj godini.

Svakoj se obavijesti o izvozu dodjeljuje jedinstvena oznaka, tzv. referentni identifikacijski broj, koji se koristi, primjerice radi olakšavanja carinske kontrole izvoza kemikalija navedenih u Prilogu I.

Sadržaj obavijesti

Glavni podaci obavijesti o izvozu uključuju:

  • oznaku tvari, smjese ili proizvoda za izvoz. Oznaka obično uključuje broj EZ, broj CAS i kemijski naziv naveden u Uredbi
  • podatke o izvozu, primjerice zemlju podrijetla, odredišnu zemlju, očekivani datum prvog godišnjeg izvoza, procijenjenu količinu za izvoz, svrhu uporabe u odredišnoj zemlji, nazive i adrese izvoznika i uvoznika
  • podatke o mjerama opreza
  • sažetak fizičko-kemijskih, toksikoloških i ekotoksikoloških svojstava
  • uporabe kemikalije u EU-u
  • sažetak uredbenih ograničenja i razloga za njih.

Potrebni su podaci detaljno navedeni u Prilogu II. Uredbe PIC.

Namjera izvoza kemikalije iz Priloga I. mora se priopćiti poštujući sljedeće rokove:

  • 35 dana prije izvoza: izvoznik mora obavijestiti imenovano državno tijelo države članice u kojoj se nalazi.
  • 25 dana prije izvoza: nadležno državno tijelo potvrđuje obavijest i prosljeđuje je ECHA-i
  • 15 dana prije izvoza: ECHA šalje obavijest nadležnom državnom tijelu  zemlje uvoznice izvan EU-a.

 

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)