Popis kemikalija: Prilog I.

Uredba PIC primjenjuje se na popis kemikalija (pojedinačnih ili skupine kemikalija), navedenih u Prilogu I., na smjese koje sadrže te kemikalije u koncentracijama koje podliježu obavezi označavanja sukladno Uredbi CLP (EZ) br.1272/2008 (neovisno o prisutnosti drugih tvari), kao i na proizvode koji sadrže te kemikalije u nereagiranom obliku.

Taj se popis redovno ažurira sukladno regulatornim mjerama zakonodavstva Europske unije i razvojima Roterdamske konvencije. Podijeljen je u tri dijela, koja definiraju različite obaveze primjenjive na kemikalije.

1. dio

Navedene kemikalije podliježu postupku obavještavanja o izvozu. On uključuje sve kemikalije koje su u Europskoj uniji zabranjene ili strogo ograničene u barem jednoj od četiriju potkategorija uporabe iz Uredbe PIC:

  • industrijske kemikalije za profesionalnu uporabu
  • industrijske kemikalije za opću uporabu
  • pesticidi koji se koriste kao proizvodi za zaštitu bilja
  • drugi pesticidi poput biocidnih proizvoda.

2. dio

Pored obaveze obavještavanja o izvozu, kemikalije navedene u 2. dijelu podliježu dodatnoj obavezi. Imenovano državno tijelo izvoznika mora primiti izjavu nadležnih tijela zemlje uvoznice o njihovoj suglasnosti za uvoz. Naime nadležna tijela zemlje uvoznice moraju poslati ECHA-i izjavu o svojoj suglasnosti za uvoz koja se zove izričiti pristanak.

Ove kemikalije podliježu obavijesti PIC sukladno Roterdamskoj konvenciji jer su zabranjene ili strogo ograničene unutar Europske unije u jednoj ili u dvije kategorije uporabe utvrđene Roterdamskom konvencijom: pesticid ili industrijska kemikalija.

3. dio

Kemikalije iz 3. dijela podliježu obavezi obavještavanja o izvozu, a dodatno je za njih potreban i izričiti pristanak, osim kad se u okružnici PIC Roterdamske konvencije objavi dopuštenje uvoza i zadovolje određeni kriteriji.

Ove kemikalije podliježu postupku PIC iz Roterdamske konvencije, a popisane su u Prilogu III. iste konvencije.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)