Označivanje i pakiranje

Nakon utvrđivanja opasnih svojstava tvari ili smjese, treba ih razvrstati na odgovarajući način.

Proizvođači, uvoznici, daljnji korisnici i distributeri, kao i proizvođači i uvoznici određenih posebnih proizvoda trebaju o utvrđenim opasnostima obavijestiti druge subjekte u lancu opskrbe, uključujući potrošače.

To će napraviti označivanjem tvari ili smjese u skladu s Uredbom CLP prije nego što tvar ili smjesu stave na tržište:

  • ako je tvar ili smjesa razvrstana kao opasna,
  • ako smjesa sadrži jednu ili više tvari koje su razvrstane kao opasne iznad određenog količinskog praga,
  • ako proizvod ima eksplozivna svojstva.

Uredbom CLP definira se sadržaj naljepnice i raspored raznih elemenata na naljepnici. Naljepnica treba biti čvrsto pričvršćena na jednu ili više površina ambalaže i treba uključivati sljedeće podatke:

  • naziv, adresu i telefonski broj dobavljača,
  • nazivnu količinu tvari ili smjese u pakiranjima dostupnima širokoj javnosti (osim ako je ta količina navedena drugdje na pakiranju).
  • Identifikacijske oznake proizvoda
  • Prema potrebi, piktogrami opasnosti, oznake opasnosti, oznake upozorenja, oznake obavijesti i dodatne informacije koje propisuju drugi propisi.

Uredbom CLP određuju se opći zahtjevi označivanja kako bi se osigurala sigurna uporaba i isporuka opasnih tvari i smjesa. Primjenjuju se određene iznimke označivanja, primjerice na tvari i smjese u malom pakiranju (obično manjem od 125 ml) ili u pakiranju koje teško označiti. Drugi primjeri navode se u odjeljku 1.3 Priloga I. Uredbi CLP. Izuzeća dopuštaju dobavljaču da ispuste oznake upozorenja i/ili oznake obavijesti ili piktograme kao elemente naljepnica koji su propisani Uredbom CLP.

Pakiranje opasnih kemikalija treba biti izrađeno, dizajnirano i zatvoreno kako sadržaj ne može iscuriti. Dakle, materijali pakiranja trebaju biti čvrsti i izdržljivi, otporni na oštećenje sadržajem. Potrebno je osigurati zamjenske uređaje za zatvaranje kako bi se pakiranje moglo ponovno zatvoriti bez curenja sadržaja.

Ambalaža kemikalije koja se isporučuje širokoj javnosti ne smije privlačiti pažnju djece ni obmanjivati potrošače. Izgled ili dizajn ambalaže ne smije biti sličan onom koji se koristi za hranu, hranu za životinje, lijekove ili kozmetičke proizvode.

Sigurnosni zatvarač koji djeci otežava otvaranje i taktilna upozorenja

Potrebno je upotrebljavati sigurnosni zatvarač koji djeci otežava otvaranje i taktilna upozorenja na opasnost ako se tvari ili smjese isporučuju širokoj javnosti i predstavljaju određene opasnosti ili ako proizvod sadrži metanol ili diklorometan. Na stranici o „posebnim situacijama s obzirom na označivanje i pakiranje“ nalazi se pregled raznih opasnosti koje zahtijevaju takvo postupanje, a poveznica na nju dostupna je i na ovoj stranici.

Za detaljne smjernice o zahtjevima označivanja i pakiranja preporučujemo vam da pročitate Smjernice o označivanju i pakiranju u skladu s Uredbom CLP.