Toimitusketjuja koskevat työpajat

Aineen korvaaminen on haastava tehtävä – on täytettävä monia laatua koskevia ja taloudellisia vaatimuksia, vaihtoehtojen vaara- ja riskiprofiilit on tunnettava hyvin ja lisäksi voidaan vaatia suunnitellun korvaavan aineen elinkaariarviointia. Yritykset eivät pysty siihen yksin: niiden on keskusteltava asiakkaidensa ja toimittajiensa kanssa. Tämän vuoksi toimitusketjun yhteistyö on keskeistä turvallisempien vaihtoehtojen kehittämisessä ja hyväksymisessä.

ECHA on ehdottanut, että jäsenvaltiot ja sidosryhmät järjestäisivät työpajoja sen selvittämiseksi, miten korvaamiseen liittyvät erityiset haasteet ratkotaan, ottaen mukaan myös sellaisia yrityksiä toimitusketjusta, joita kiinnostaa löytää turvallisempia vaihtoehtoja, jotka voivat täyttää nimenomaisen toimintaa ja loppukäyttöä koskevan vaatimuksen.

Työpajat voisivat tarjota osallistujille tilaisuuden oppia valmiuksien kehittämiseen ja koulutukseen liittyvistä teknisistä ja toiminnallisista tarpeista yritysten operatiivisella tasolla. 

Tällaiset työpajat pidettäisiin yleensä jäsenvaltion kansallisella kielellä tai vaihtoehtoisesti englanniksi EU:n tasolla.

Työpajat voisivat

  • käynnistää vuoropuhelun toimitusketjun eri toimijoiden välillä korvaamiseen liittyvistä mahdollisuuksista ja haasteista ja 
  • saada aikaan konkreettisia innovointihankkeita ja yhteistyötä, joissa aineita pyritään korvaamaan turvallisemmilla vaihtoehdoilla. 

ECHA voi auttaa työpajan ohjelman valmistelussa, jakaa kokemuksiaan aiemmista työpajoista, antaa tietoa päätelmistä ja tarjota muutakin tukea.

Jäljempänä on esimerkki toimitusketjun aineen korvaamista koskevan työpajan rakenteesta.

Haluatko järjestää toimitusketjun toimijoille työpajan tai olla mukana järjestämässä työpajaa tietyistä aineista tai ominaisuuksista? --> Ota yhteyttä.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)