Hyppää sisältöön
Hyppää sisältöön

Toisella haitallisella aineella korvaamisen estämistä koskevaa tietoa

REACH-, CLP- ja biosidivalmisteasetuksen täytäntöönpanon yhteydessä kerätyt tiedot voivat olla suureksi avuksi vaihtoehtojen vaaran ja riskin arvioinnissa. 

REACH-asetuksen mukaan rekisteröijien on toimitettava tiedot EU:ssa valmistetuista tai sinne tuoduista aineista. Tämän lisäksi ECHA voi pyytää lisätietoja ainetta koskevan huolenaiheen selvittämiseksi.

ECHAn verkkosivustolla saatavilla olevat tiedot voivat edistää kemikaalien turvallista käyttöä ja korvaamistoimia.

Toisella haitallisella aineella korvaamisen estämistä koskevaa tietoa

 

Image

Rekisteröintiasiakirjoista sekä luokitus- ja merkintäilmoituksista saadut tiedot.

 

Image

Tietoa REACHin lupa- tai rajoitusmenettelyjen piiriin kuuluvien aineiden käytöistä, altistumisesta/päästöistä, riskeistä ja vaihtoehdoista.

 

Image

Biosidivalmisteasetuksen mukaisesti kerätyt tiedot biosidiaineista tai -valmisteista.

ECHA on yhdessä jäsenvaltioiden kanssa alkanut kiinnittää yhä enemmän huomiota aineiden rakenteelliseen samankaltaisuuteen. Se on myös alkanut käsitellä aineita ryhmittäin, jotta vältettäisiin haitallisen aineen korvaaminen toisella haitallisella aineella. ECHA parantaa edelleen tapoja käyttää ja jakaa keskeisiä tietoja rekisteröidyistä kemikaaleista huolta aiheuttavien kemikaalien korvaamisen näkökulmasta.

Haluatko osallistua työpajaan, jossa käsitellään vaarallisten aineiden korvaamisen kannalta olennaisten tietojen saantia? --> Ota yhteyttä.

Categories Display


Route: .live2