Sosioekonomisesta analyysistä vastaava komitea

Sosioekonomisesta analyysista vastaava komitea (SEAC) laatii ECHAn lausunnot, jotka koskevat seuraavissa REACH-prosesseissa mahdollisesti tehtävien kemikaaleja koskevien lainsäädäntötoimien sosioekonomisia vaikutuksia. Lopulliset päätökset tekee Euroopan komissio.

 

Rajoitukset 

Komitea arvioi aineen valmistamisen, markkinoille saattamisen tai käytön osalta ehdotetun rajoituksen sosioekonomiset vaikutukset. Tähän sisältyy kolmansien osapuolten toimittamien kommenttien ja sosioekonomisten analyysien arviointi.
 

Hyväksyntä 

SEAC arvioi sosioekonomiset tekijät ja aineen käyttötarkoitusten vaihtoehtojen saatavuuden, soveltuvuuden ja teknisen toteutuskelpoisuuden, kun lupahakemus toimitetaan. Myös hakemukseen liittyvät kolmansien osapuolten antamat tiedot arvioidaan.
 

ECHAn pääjohtajan pyynnöt

SEAC antaa ECHAn pääjohtajan pyynnöstä lausuntoja, jotka koskevat sosioekonomisia kysymyksiä tai mitä tahansa muita sellaisenaan tai seoksissa tai esineissä esiintyvien aineiden turvallisuuteen liittyviä seikkoja.
SEAC tarjoaa myös tieteellistä tukea unionin, sen jäsenvaltioiden, kansainvälisten järjestöjen ja kolmansien maiden välisen yhteistyön parantamiseksi aineiden turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä ja osallistuu aktiivisesti järkevään kemikaalien hallintaan liittyvän teknisen tuen tarjoamiseen ja valmiuksien kehittämiseen kehitysmaissa.
 

Kokoonpano

ECHAn hallintoneuvosto nimittää SEAC:n jäsenet jäsenvaltioiden nimeämistä ehdokkaista kolmen vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia.
 
 
 

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)