Muutoksenhakumenettely

Tiettyihin kemikaaliviraston tekemiin päätöksiin, jotka luetellaan REACH-asetuksen 91 artiklassa ja biosidiasetuksen 77 artiklassa, voidaan hakea muutosta kemikaaliviraston valituslautakunnalta.

Valitusmenettelyyn sovellettavat säännöt määritellään menettelysäännöissä.

Valituslautakunta on myös vahvistanut käytännön ohjeet, jotka auttavat osapuolia täyttämään oikeudelliset vaatimukset ja valmistelemaan valituksensa mahdollisimman tehokkaasti.

Valituslautakunta on myös julkaissut erityisiä lomakkeita sekä valituksen jättämisessä avustavan muistilistan. Lomakkeiden käyttö ei ole pakollista, mutta suositeltavaa.

Lomakkeet valitusasiakirjojen laatimiseen

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)