Hallintoneuvosto

Hallintoneuvosto on kemikaaliviraston johtava elin. Sillä on valvova rooli ja yleinen vastuu talousarviosta ja suunnittelusta. Se nimittää pääjohtajan sekä valituslautakunnan puheenjohtajan ja jäsenet sekä raportoi kemikaaliviraston toiminnasta EU:n toimielimille.

Hallintoneuvoston kokoonpano on seuraava:

 • 28 jäsentä EU:n jäsenvaltioista
 • kolme komission edustajaa
 • kaksi Euroopan parlamentin edustajaa
 • kolme komission nimittämää sidosryhmiä edustavaa tarkkailijaa.

Jäsenten lisäksi hallintoneuvosto on kutsunut Islannista, Liechtensteinista ja Norjasta kustakin yhden tarkkailijan.

Kokoonpano

Kaikki hallintoneuvoston jäsenet nimitetään kemikaalien turvallisuuden tai kemikaalien sääntelyn alalta hankitun kokemuksen ja asiantuntemuksen perusteella. Heidän toimikautensa on neljä vuotta, ja heidät voidaan valita tehtäviinsä kerran uudelleen.

Jäsenvaltioiden edustajat nimittää neuvosto. Euroopan komissio ja Euroopan parlamentti nimittävät suoraan niitä edustavat jäsenet. Kolmen äänioikeutetun  jäsenen lisäksi komissio nimittää myös kolme jäsentä, jotka edustavat sidosryhmiä ja joilla ei ole äänioikeutta.

Kokoukset

Vuoden 2018 suunnitellut kokouspäivät ovat seuraavat:

 • 22-23/03/2018
 • 20-21/06/2018
 • 20-21/09/2018
 • 13-14/12/2018

Vuoden 2019 suunnitellut kokouspäivät ovat seuraavat:

 • 28-29/03/2019
 • 19-20/06/2019
 • 26-27/09/2019
 • 12-13/12/2019

Sihteeristö

Pääjohtajan tehtävänä on järjestää sihteeristö hallintoneuvoston käyttöön. Kemikaaliviraston hallintoyksikkö huolehtii käytännön tehtävistä.

Hallintoneuvoston sihteeristöön voi olla yhteydessä sähköpostitse: mb-secretariat(at)echa.europa.eu

Correspondence with ECHA's Management Board

Image
Ms Sharon McGuinness

Chair of the Management Board

mb-secretariat (at) echa.europa.eu

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)