Hyppää sisältöön
Hyppää sisältöön

Täytäntöönpanofoorumi

Täytäntöönpanon valvontaa koskevien tietojen vaihtamiseksi perustettu foorumi on REACH-, CLP- ja PIC-asetusten täytäntöönpanosta EU:ssa, Norjassa, Islannissa ja Liechtensteinissa vastaavien viranomaisten verkosto.
Foorumi perusti vuonna 2017 biosidivalmisteasetuksen alaryhmän (BPR-alaryhmä), joka kokoontuu kolme kertaa vuodessa foorumin täysistuntojen jälkeen. Alaryhmän tehtävänä on varmistaa asetuksen perinpohjainen täytäntöönpano koordinoidusti ja yhdenmukaisesti.

Kokoonpano

Foorumissa on yksi edustaja jokaisesta jäsenvaltiosta. Foorumi nimittää puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa jäsentensä joukosta. Puheenjohtajana toimii tällä hetkellä Katja vom Hofe (DE) ja varapuheenjohtajina Sinead McMickan (IE) ja Szilvia Deim (HU).

BPR-alaryhmässä on yksi edustaja jokaisesta jäsenvaltioista. BPR-alaryhmä nimittää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan jäsentensä joukosta. Puheenjohtajana toimii tällä hetkellä Eugen Anwander (AT) ja varapuheenjohtajina Dominik Pisarek (PL) ja Francesca Ravaioli (IT).

Foorumin toimintaan osallistuvat myös seuraavat:

  • ECHAn foorumin sihteeristö ja ECHAn sihteeristö
  • jäsenvaltioista kutsutut asiantuntijat
  • Euroopan komissio
  • akkreditoidut sidosryhmäorganisaatiot

Täytäntöönpanofoorumi

 

Miten foorumi toimii

Foorumi laatii työohjelmansa REACH-, CLP- ja PIC-asetuksissa määritetyn tehtäväluettelon mukaisesti. Foorumin käytännön työ tehdään kymmenessä työryhmässä, jotka tarjoavat ratkaisuja täytäntöönpanon tiettyjä osa-alueita varten. Vastikään perustettu BPR-alaryhmä toimii monilta osin samoin kuin foorumi. Sillä on nyt kaksi työryhmää, ja se on edustettuna foorumin kahdessa työryhmässä. Foorumin ja BPR-alaryhmän täysistunto pidetään kolme kertaa vuodessa.

 

Täytäntöönpano

REACH-, CLP-, PIC- ja BPR-asetukset hyväksyttiin, jotta voitaisiin parantaa ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua kemikaalien mahdollisesti aiheuttamilta riskeiltä samalla EU:n kemikaaliteollisuuden kilpailukykyä tehostaen. Jotta asetuksilla saavutettaisiin niiden tavoitteet, on tärkeää, että ne pannaan täytäntöön koordinoidusti ja yhdenmukaisesti, mikä on yksi foorumin ja BPR-alaryhmän tärkeimmistä tavoitteista.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)


Route: .live1