Hyppää sisältöön
Hyppää sisältöön

Täytäntöönpanofoorumi

Foorumi täytäntöönpanon valvontaa koskevien tietojen vaihtamiseksi (foorumi) on REACH-, CLP- ja PIC-asetusten täytäntöönpanosta EU:ssa, Norjassa, Islannissa ja Liechtensteinissa vastaavien viranomaisten verkosto.

Kokoonpano

Foorumissa on yksi edustaja jokaisesta jäsenvaltioista. Foorumi nimittää puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa jäsentensä joukosta. Nykyinen puheenjohtaja on Silvia Deim (HU) ja varapuheenjohtajia ovat Katja vom Hofe (DE) ja Eugen Anwander (AT).

Foorumin toimintaan osallistuvat myös seuraavat:

  • ECHAn foorumin sihteeristö ja ECHAn sihteeristö
  • jäsenvaltioista kutsutut asiantuntijat
  • Euroopan komissio
  • akkreditoidut sidosryhmäorganisaatiot

Täytäntöönpanofoorumi

 

Miten foorumi toimii

Foorumi laatii oman työohjelmansa, joka perustuu REACH- ,CLP- ja PIC-asetuksissa määritettyjen tehtävien luetteloon. Foorumin käytännön työ tehdään kymmenessä työryhmässä, joissa tarjotaan täytäntöönpanon tiettyjä alueita koskevia ratkaisuja. Foorumin täysistunto pidetään kolme kertaa vuodessa.

 

Täytäntöönpanofoorumi

REACH-, CLP- ja PIC-asetukset hyväksyttiin ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun parantamiseksi riskeiltä, joita kemikaalit voivat aiheuttaa, ja EU:n kemikaaliteollisuuden kilpailukyvyn tehostamiseksi. Asetusten toimivuuden kannalta on tärkeää, että ne pannaan täytäntöön koordinoidusti ja yhdenmukaisesti, mikä on yksi foorumin tärkeimmistä tavoitteista.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)


Route: .live1