Εγκύκλος ΣΜΕ

Η εγκύκλιος ΣΜΕ είναι μια έκθεση που εκδίδεται δύο φορές τον χρόνο από τη Γραμματεία της σύμβασης του Ρότερνταμ. Αποτελεί βασικό έγγραφο στο πλαίσιο της εφαρμογής της διαδικασίας ΣΜΕ καθώς και της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με επικίνδυνα χημικά προϊόντα.

Η εγκύκλιος παρέχει επικαιροποιήσεις σχετικά με τις αποφάσεις που έχει λάβει η διάσκεψη των μερών της σύμβασης και συνοψίζει τις σημαντικές εθνικές ρυθμιστικές πράξεις και προτάσεις για τη συμπερίληψη πολύ επικίνδυνων σκευασμάτων φυτοφαρμάκων στη διαδικασία ΣΜΕ. Η εν λόγω δημοσίευση ενημερώνει επίσης σχετικά με τις νέες απαντήσεις για τις εισαγωγές που παρέχουν τα μέρη της σύμβασης και απαριθμεί όλες τις έγκυρες γνωστοποιήσεις για καθένα από τα χημικά που υπόκεινται στη διαδικασία ΣΜΕ.

 

PIC Circulars

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)