Υποβολή εκθέσεων σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών

Σύμφωνα με τον κανονισμό ΣΜΕ, ο ECHA, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι ορισθείσες εθνικές αρχές των κρατών μελών πρέπει να παρέχουν στις αρχές τρίτων χωρών πληροφορίες σχετικά με τα χημικά προϊόντα που υπάγονται στον κανονισμό.

Οι εν λόγω πληροφορίες μπορεί να είναι επιστημονικές, τεχνικές, οικονομικές ή νομικές και μπορεί να περιλαμβάνουν περαιτέρω τοξικολογικές και οικοτοξικολογικές πληροφορίες, καθώς και πληροφορίες για την ασφάλεια.

Κάθε δύο έτη, ο ECHA θα συνοψίζει τις παρασχεθείσες πληροφορίες και θα τις καθιστά διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του. Η εν λόγω σύνοψη αφορά επίσης στις ρυθμιστικές πράξεις για τα χημικά που υπόκεινται στον κανονισμό ΣΜΕ και οι οποίες έχουν δημοσιοποιηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης του Ρότερνταμ.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)