Τι προσφέρουμε

Στον ECHA θα έχετε την ευκαιρία να εργαστείτε με μια κορυφαία ομάδα εμπειρογνωμόνων που ασχολείται ειδικά με την εφαρμογή της καινοτόμου νομοθεσίας της ΕΕ για τα χημικά προϊόντα με σκοπό την προστασία της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος και την προαγωγή της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας.

Οι εργασιακοί και συμβατικοί όροι που διέπουν τον Οργανισμό απορρέουν από τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης και από το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Βάσει αυτών, ο Οργανισμός παρέχει ανταγωνιστικές αμοιβές καθώς και ένα σύστημα επιδομάτων και παροχών, όπως:

  • ασφαλιστική κάλυψη υγείας και ατυχημάτων
  • υπαγωγή σε σύστημα συνταξιοδότησης και ανεργίας
  • επίδομα στέγης
  • επίδομα συντηρούμενου τέκνου
  • προσχολικό επίδομα
  • επιστροφή σχολικών διδάκτρων
  • επίδομα εκπατρισμού ή αποδημίας

Αποδοχές

Οι αποδοχές του προσωπικού διαμορφώνονται ανάλογα με την κατηγορία και τον βαθμό της εκάστοτε θέσης. Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τις βασικές μηνιαίες αποδοχές των διάφορων περιπτώσεων.

Έκτακτοι υπάλληλοι

Κατηγορία

Βαθμός

Βασικός μισθός σε ευρώ

Κλιμάκιο 1

Βασικός μισθός σε ευρώ

Κλιμάκιο 2

AD

 

12

10.324,20

10.758,04

AST

11

9.124,87

9.508,31

10

8.064,86

8.403,76

9

7.127,99

7.427,52

8

6.299,95

6.564,69

7

5.568,11

5.802,09

6

4.921,28

5.128,07

5

4.349,59

4.532,36

 

4

3.844,31

4.005,85

 

3

3.397,73

3.540,50

 

2

3.003,02

3.129,21

 

1

2.654,17

2.765,70

 

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

Ομάδα καθηκόντων

Βαθμός πρόσληψης

Βασικός μισθός σε ευρώ

Έτη πείρας που απαιτούνται για τον βαθμό

IV

16

4.555,99

Πάνω από 20 έτη επαγγελματικής πείρας

14

3.558,90

Πάνω από 7 έτη επαγγελματικής πείρας

13

3.145,45

Έως και 7 έτη επαγγελματικής πείρας

III

9

2.780,03

Πάνω από 7 έτη επαγγελματικής πείρας

8

2.457,08

Έως και 7 έτη επαγγελματικής πείρας

II

5

2.171,49

Πάνω από 7 έτη επαγγελματικής πείρας

4

1.919,18

Έως και 7 έτη επαγγελματικής πείρας

I

1

1.847,76

-

 

Επί του βασικού μισθού υπολογίζονται επιδόματα και φορολογικές κρατήσεις, κρατήσεις κοινωνικής ασφάλισης και άλλες μειώσεις, οι οποίες ορίζονται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης. Ο βασικός μισθός απαλλάσσεται από εθνική φορολόγηση.

Επίσης, επί του βασικού μισθού εφαρμόζεται διορθωτικός συντελεστής προκειμένου να αντανακλάται το υψηλότερο κόστος διαβίωσης στο Ελσίνκι σε σύγκριση με αυτό των Βρυξελλών. Οι βασικοί μισθοί που αναφέρονται στους ανωτέρω πίνακες αφορούν το ύψος των αποδοχών προ της προσαρμογής.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)