Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες

Οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες προέρχονται από δημόσιες υπηρεσίες χωρών της ΕΕ. Κατά την απόσπασή τους, αφενός μεταφέρουν στον ECHA τις μοναδικές δεξιότητες και γνώσεις τους για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, αφετέρου αποκομίζουν εμπειρία την οποία και μεταφέρουν στην υπηρεσία από την οποία αποσπάστηκαν.

Profiles

Profile Reference Profile Title Deadline Vacancy notice  
ECHA/SNE/2019/001 National Experts in Professional Training (NEPTs) 30 April 2019 at 12:00 Helsinki time [PDF] Apply
ECHA/SNE/2019/002 SNE - SO - Waste Framework Directive 30 April 2019 at 12:00 Helsinki time [PDF] Apply
ECHA/SNE/2019/003 SNE - SO - MSC Secretariat 30 April 2019 at 12:00 Helsinki time [PDF] Apply
ECHA/SNE/2019/004 SNE - SO - Integrated Regulatory Strategy 30 April 2019 at 12:00 Helsinki time [PDF] Apply
ECHA/SNE/2019/005 SNE - SO - Substance and Dossier Evaluation 30 April 2019 at 12:00 Helsinki time [PDF] Apply
ECHA/SNE/2019/006 SNE - SO - Classification 30 April 2019 at 12:00 Helsinki time [PDF] Apply
ECHA/SNE/2019/007 SNE - SO - Biocides 30 April 2019 at 12:00 Helsinki time [PDF] Apply

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)