Συμφωνία περί αγοράς εργασίας μεταξύ των οργανισμών

Οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης προωθούν την αγορά εργασίας μεταξύ των οργανισμών, προκειμένου να προαχθεί η κινητικότητα του εξαιρετικά εξειδικευμένου προσωπικού τους.

Οι εν λόγω κενές θέσεις είναι προσβάσιμες αποκλειστικά από το προσωπικό των οργανισμών και προορίζονται μόνο για το προσωπικό με βαθμό εντός του εύρους που δημοσιεύεται στην προκήρυξη της θέσης. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα προσληφθούν στον βαθμό που κατείχαν στον αρχικό τους οργανισμό.

Οι αιτήσεις αποστέλλονται στη διεύθυνση IAJM (at) echa.europa.eu

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)