Ισορροπία εργασιακής και προσωπικής ζωής

Ο ECHA στοχεύει στη δημιουργία και στη διατήρηση ενός υποστηρικτικού και υγιούς περιβάλλοντος εργασίας, το οποίο επιτρέπει στους υπαλλήλους του την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των επαγγελματικών υποχρεώσεων και της προσωπικής τους ζωής.

Ως προς αυτό, ο Οργανισμός έχει αναλάβει τις ακόλουθες πρωτοβουλίες:

  • ευέλικτο ωράριο εργασίας και χορήγηση άδειας ως αποζημίωση υπερωριών
  • δυνατότητα τηλεργασίας
  • άδεια μητρότητας, πατρότητας και οικογενειακή άδεια
  • ειδική άδεια γάμου, τοκετού ή υιοθεσίας τέκνου και άλλων οικογενειακών περιστάσεων
  • ετήσια άδεια
  • άδεια άνευ αποδοχών

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)