Årlig rapportering om eksport og import af PIC-kemikalier

I løbet af første kvartal hvert år skal eksportører og importører af PIC-kemikalier underrette deres udpegede nationale myndigheder om, nøjagtigt hvor stor en mængde af kemikaliet (i form af rent stof og indeholdt i artikler eller blandinger) der er sendt til eller fra hvert ikke-EU-land i løbet af det foregående år. Dette er i overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EU) nr. 649/2012 og artikel 9 i de tidligere PIC-forordninger (forordning (EF) nr. 304/2003 og forordning (EF) nr. 689/2008).

 

Reports on PIC chemicals exported and imported under Regulation 649/2012

2017

2016

2015

2014

 

 Reports on PIC chemicals exported and imported under Regulation 689/2008

 

Reports on PIC chemicals exported and imported under Regulation 304/2003

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)