PIC-cirkulære

PIC-cirkulæret er en rapport, der udgives to gange årligt af Rotterdamkonventionens sekretariat. Det er et nøgledokument for så vidt angår gennemførelsen af PIC-proceduren og informationsudvekslingen om farlige kemikalier.

Cirkulæret indeholder opdateringer om de beslutninger, der træffes af partskonferencen til konventionen, og sammendrag af relevante nationale reguleringstiltag og -forslag vedrørende medtagelse af meget farlige pesticidformuleringer i PIC-proceduren. Publikationen indeholder også oplysninger om de nye importsvar fra parterne samt en oversigt over alle de gyldige anmeldelser for alle kemikalier, som er underlagt PIC-proceduren.

 

PIC Circulars

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)