Eksportanmeldelsesprocedure

 

Eksportører, som er hjemmehørende i en EU-medlemsstat, skal anmelde deres hensigt om at eksportere visse kemikalier til et land uden for EU. Dette gælder for de kemikalier, som er opført i bilag I til PIC-forordningen. Eksportørerne skal anmelde eksporten til den udpegede nationale myndighed i det land, hvorfra eksporten vil finde sted, inden den første årlige eksport gennemføres, samt inden den første eksport i hvert efterfølgende kalenderår.

Hver eksportanmeldelse tildeles en unik identifikator, som kaldes et reference-id-nummer. Dette benyttes for eksempel til at lette toldkontrollen ved eksport af kemikalier, som er opført i bilag I.

Anmeldelsens indhold

De vigtigste oplysninger, som kræves i en eksportanmeldelse, er:

  • Identiteten af stoffet, blandingen eller artiklen, der skal eksporteres. Dette er typisk EF-nummeret, CAS-nummeret og det kemiske navn som opført i forordningen.
  • Oplysninger om eksporten, såsom oprindelsesland, bestemmelsesland, forventet dato for den første årlige eksport, skøn over den mængde, som forventes eksporteret, tilsigtet anvendelse i bestemmelseslandet, navn og adresse på eksportøren og importøren
  • Oplysninger om de sikkerhedsforanstaltninger, som skal træffes
  • Et resumé af de fysisk-kemiske, toksikologiske og økotoksikologiske egenskaber
  • Kemikaliets anvendelser i EU
  • Et resumé af forskriftsmæssige restriktioner samt grundene hertil

Den samlede oversigt over oplysningskrav findes i bilag II til PIC-forordningen.

Hensigten om at eksportere et kemikalie, som er opført i bilag I, skal anmeldes senest som følger:

  • 35 dage før den forventede eksportdato: Eksportøren skal anmelde eksporten til den udpegede nationale myndighed i den medlemsstat, hvor eksportøren befinder sig.
  • 25 dage før den forventede eksportdato: Den udpegede nationale myndighed validerer anmeldelsen og videresender den til ECHA.
  • 15 dage før den forventede eksportdato: ECHA sender anmeldelsen til den ikke-EU-udpegede nationale myndighed i importlandet.

 

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)