Rapportering om informationsudveksling

I overensstemmelse med PIC-forordningen skal ECHA, Europa-Kommissionen og de udpegede nationale myndigheder i medlemsstaterne afgive information om de kemikalier, der er omfattet af forordningen, til myndighederne i ikke-EU-lande.

Informationen kan være af videnskabelig, teknisk, økonomisk eller juridisk karakter og kan endvidere omfatte toksikologisk og økotoksikologisk information samt sikkerhedsinformation.

Hvert andet år udarbejder ECHA et sammendrag af denne information, som offentliggøres på agenturets websted. Sammendraget henviser også til de reguleringstiltag vedrørende kemikalier omfattet af PIC-forordningen, som er gjort offentligt tilgængelige i overensstemmelse med Rotterdamkonventionen.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)