Uafhængighed

Uafhængighed og gennemsigtighed i beslutningstagningen er særdeles væsentligt for Det Europæiske Kemikalieagentur. ECHA's arbejde og afgørelser er afgørende for beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet og kan også have væsentlig betydning for de enkelte virksomheder. Når ECHA træffer sine afgørelser, er det absolut nødvendigt, at agenturet optræder uafhængigt og på en gennemsigtig måde, samt at der træffes upartiske og videnskabeligt baserede afgørelser.

Uafhængighed sikres ved at have gennemsigtige erklæringer om interesseforhold og ved at træffe foranstaltninger til sikring af, at interesser ikke kan påvirke agenturets beslutningstagning. Dette indebærer reelt, at ECHA skal ramme en hårfin balance mellem at have medarbejdere med den rette ekspertise og erfaring og samtidig sørge for at undgå potentielle interessekonflikter. Ifølge ECHA's politik kan en interessekonflikt opstå, når upartiskheden og objektiviteten af en afgørelse påvirkes (eller kan anses for at blive påvirket) af en interesse hos en person, der arbejder i eller for agenturet.

Således skal alle, der arbejder hos eller for ECHA, derfor afgive en årlig erklæring om interesseforhold (erklæringerne ajourføres også, hvis de pågældende personers situation ændres). Enhver med erklæret interesse i et emne deltager ikke i beslutningstagningen eller udarbejdelsen af udtalelser vedrørende forhold med relation til det pågældende emne.

Agenturet har også et rådgivende udvalg for interessekonflikter, som bistår agenturets administrerende direktør med at sikre uafhængighed i beslutningstagningen.

Der findes yderligere oplysninger i ECHA's politik for håndtering af potentielle interessekonflikter.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)