Aktindsigt

ECHA giver adgang til mange centrale dokumenter om agenturet og om REACH-processer på sit websted.

Aktindsigten er underlagt følgende regler og lovbestemmelser:

Denne forordning fastlægger de generelle principper for aktindsigt og begrænsninger heri i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 255, stk. 2, og finder anvendelse på de dokumenter, der er i ECHA's besiddelse – art. 118, stk. 1, i REACH-forordningen.

Den formular, den adresse eller det faxnummer, der er angivet nedenfor, skal også anvendes ved anmodning om aktindsigt i miljøoplysninger i ECHA's besiddelse i henhold til forordning (EF) nr. 1367/2006Denne forordning vedrører anvendelse af Århus-konventionens bestemmelser om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet på Fællesskabets institutioner og organer.

Anmodninger om dokumenter kan indsendes:

  • ved at udfylde en formular for anmodning om dokumenter
  • med almindelig post til:
    European Chemicals Agency (ECHA)
    P.O. Box 400
    FI-00121 Helsinki Finland
  • med fax: + 358 9 6861 8940

For at vi kan behandle din anmodning, bedes du angive dit efternavn og fornavn, adresse, by og postnummer, land og telefonnummer.

 Third-party authors' consultations

Sometimes, applications for access to documents can request the disclosure of third-party documents that the ECHA is in possession of. In this event, ECHA has to consult the authors or owners of these documents as to whether the disclosure would undermine their commercial interests or intellectual property. This web-form enables the secure exchange of confidential documents to ECHA within this process.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)