Skip to Content
Skip to Content

Veřejné postupy

Agenturet anerkender sin forpligtelse til at sikre gennemsigtighed i forbindelse med offentliggørelsen af dokumenter, der beskriver ECHA's procedurer. Offentliggørelsen af procedurer giver ECHA mulighed for at fremlægge sin arbejdspraksis og give offentligheden et indblik i agenturets interne funktion og arbejdsbetingelser. I takt med at ordningen tager form, vil der blive etableret procedurer i overensstemmelse med agenturets pligt til ansvarlighed og gennemsigtighed.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)


Route: .live2