Kodeks for god forvaltningsskik

I kodeksen for god forvaltningsskik fastlægges de grundlæggende principper for forbindelserne mellem agenturets personale og offentligheden, nemlig ikke-diskrimination,proportionalitet (foranstaltningerne skal stå i et rimeligt forhold til de mål, der forfølges) og konsekvens i den administrative adfærd.

Formålet med kodeksen er at garantere, at agenturet leverer service af høj kvalitet til offentligheden og at informere offentligheden om de standarder for adfærd, som de har ret til at forvente i deres kontakt med ECHA.

Management Board (bestyrelsen) vedtog kodeksen i 2007, og den er gældende for alt personale.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)