HelpNet

HelpNet er et netværk, som består af ECHA's helpdesk og de nationale biocid-, CLP- og REACH- helpdeske. Netværket blev oprettet for at forbedre samarbejdet om spørgsmål af fælles interesse. Fordelene ved dette samarbejde er, at der opnås en fælles forståelse af lovkravene i henhold til biocid-, CLP-, og REACH-forordningerne, og at de råd, der gives til de berørte parter, er overensstemmende og harmoniserede.

Blandt HelpNets regelmæssige bidrag er svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ), som vedtages i fællesskab. Disse giver mere detaljerede oplysninger om vejledningsdokumenter, processer og metoder i forbindelse med biocid-, CLP- og REACH-forordningerne. Ofte stillede spørgsmål offentliggøres på siden "Hjælp med spørgsmål og svar".

Omfanget af HelpNets aktiviteter

  • Informationsudveksling vedrørende gennemførelsen af biocid-, CLP- og REACH-forordningerne
  • Fælles forståelse af lovkravene i henhold til disse forordninger
  • Overensstemmende og harmoniseret rådgivning til de berørte parter fra Helpnets medlemmer
  • Kapacitetsopbygning hos de nationale helpdeske
  • Kommunikation og bevidstgørelsesaktiviteter med særlig fokus på SMV'er
  • Uddannelse med henblik på nationale helpdeske

Helpnets funktionsmåde

HelpNets styringsgruppe er Helpnets styrende organ. Udover de nationale helpdeske og ECHA er Europa-Kommissionen og observatører fra kandidatlandene og/eller interesseorganisationer også medlemmer af styringsgruppen. Styringsgruppen mødes mindst en gang om året i ECHA's lokaler, og dets arbejde koordineres af Helpnets sekretariat.

HelpNet Metings 2019

Meeting Date Place Agenda Minutes
HelpNet 14 02-04/04/2019 Helsinki [PDF] [PDF]

Categories Display