Netværk for udveksling af eksponeringsscenarier

Formålet med dette samarbejdsnetværk er at identificere god praksis for udarbejdelse og gennemførelse af eksponeringsscenarier og udvikle effektiv kommunikationsudveksling mellem aktører i leverandørkæden for at forbedre beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet.

Netværket er oprettet af ECHA sammen med brancheorganisationerne Cefic, Concawe, Eurometaux, Fecc, A.I.S.E og DUCC med henblik på deling af viden, teknikker og fremgangsmåder til opstilling og anvendelse af (REACH-)eksponeringsscenarier.

Du kan få yderligere oplysninger ved at kontakte echa_enes@echa.europa.eu

 

Events

Earlier events

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)