Medlemsstater og kompetente myndigheder

Samarbejde med medlemsstaterne

ECHA arbejder tæt sammen med Den Europæiske Unions medlemsstater samt Norge, Island og Liechtenstein, der er lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

Medlemsstaternes repræsentanter er medlemmer af ECHA's bestyrelse og udvalg, forummet og adskillelige netværk. EØS-landene deltager i disse organer og netværk uden stemmeret. De kompetente myndigheder i medlemsstaterne samarbejder med agenturet i dets forskellige processer.

Medlemsstaternes kompetente myndigheder

De kompetente myndigheder, som udpeges i henhold til de forskellige for ECHA gældende EU-forordninger, er ECHA's samarbejdspartnere i medlemsstaterne. Mange af dem er ministerier eller agenturer inden for miljøsektoren. Enkelte lande har også som ansvarlig udnævnt organisationer, der beskæftiger sig med økonomiske, sundhedsmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede spørgsmål. .

I mange af sine processer arbejder ECHA tæt sammen med de kompetente myndigheder ved at udveksle informationer og yde støtte og undervisning til medlemsstaterne..

ECHA's kontaktpunkt vedrørende medlemsstatsanliggender: msca(at)echa.europa.eu.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)


Route: .live1