HelpNet

HelpNet er et netværk, som består af ECHA's helpdesk og de nationale biocid-, CLP- og REACH- helpdeske. Netværket blev oprettet for at forbedre samarbejdet om spørgsmål af fælles interesse. Fordelene ved dette samarbejde er, at der opnås en fælles forståelse af lovkravene i henhold til biocid-, CLP-, og REACH-forordningerne, og at de råd, der gives til de berørte parter, er overensstemmende og harmoniserede.

Blandt HelpNets regelmæssige bidrag er svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ), som vedtages i fællesskab. Disse giver mere detaljerede oplysninger om vejledningsdokumenter, processer og metoder i forbindelse med biocid-, CLP- og REACH-forordningerne. Ofte stillede spørgsmål offentliggøres på siden "Hjælp med spørgsmål og svar".

Omfanget af HelpNets aktiviteter

  • Informationsudveksling vedrørende gennemførelsen af biocid-, CLP- og REACH-forordningerne
  • Fælles forståelse af lovkravene i henhold til disse forordninger
  • Overensstemmende og harmoniseret rådgivning til de berørte parter fra Helpnets medlemmer
  • Kapacitetsopbygning hos de nationale helpdeske
  • Kommunikation og bevidstgørelsesaktiviteter med særlig fokus på SMV'er
  • Uddannelse med henblik på nationale helpdeske

Helpnets funktionsmåde

HelpNets styringsgruppe er Helpnets styrende organ. Udover de nationale helpdeske og ECHA er Europa-Kommissionen og observatører fra kandidatlandene og/eller interesseorganisationer også medlemmer af styringsgruppen. Styringsgruppen mødes mindst en gang om året i ECHA's lokaler, og dets arbejde koordineres af Helpnets sekretariat.

HelpNet meetings:

 

Meeting Time Place Agenda Minutes
REACH Workshop 01/02/2017 Helsinki [PDF] [PDF]
REACH Workshop 29/11/2017 Web conference [PDF] [PDF]
REACH Workshop 07/07/2017 Web conference [PDF] [PDF]
HelpNet 12 21-22/03/2017 Helsinki [PDF] [PDF]
BPR Workshop  29/11/2016 Web conference [PDF] [PDF]
CLP Workshop 17/10/2016 Brussels [PDF] [PDF]
REACH Workshop 4/10/2016 Helsinki [PDF] [PDF]
HelpNet 11 05-06/04/2016 Helsinki [PDF] [PDF]
REACH Workshop 17-18/11/2015 Helsinki [PDF] [PDF]
CLP Workshop 23/09/2015 Helsinki [PDF] [PDF]
BPR Workshop 02/09/2015 Helsinki [PDF] [PDF]
HelpNet 10 18/03/2015 Helsinki [PDF] [PDF]
CLP Workshop 18/03/2015 Helsinki [PDF] [PDF]
BPR Workshop 18/03/2015 Helsinki [PDF] [PDF]
REACH Workshop 17/03/2015 Helsinki [PDF] [PDF]
HelpNet 9 1-2/04/2014 Helsinki [PDF] [PDF]

 

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)