Internationalt samarbejde

Den Europæiske Union kan sagtens hævde, at den har verdens mest ambitiøse kemikalielovgivning, men den er ikke alene om at søge at mindske risiciene og øge sikkerheden ved anvendelse af kemikalier. Der er meget, lovgiverne kan lære af hinanden og gøre i fællesskab for at harmonisere håndteringen af kemikalier i forskellige dele af verden. ECHA deler sine erfaringer med et stigende antal regulerende myndigheder i lande, hvor der vedtages kemikaliesikkerhedslovgivning, der svarer til REACH, CLP, biocidforordningen og PIC-forordningen. Vores aktiviteter bidrager til at forbedre kvaliteten af dataindsendelserne og klassificeringen og mærkningen, således at kemikalier kan fremstilles og anvendes sikkert og aktører fra tredjelande kan identificere og tage hånd om problematiske kemikalier.

ECHA's internationale aktiviteter fokuserer på følgende fem områder:

  • OECD-relateret arbejde
  • Multilateralt arbejde om kemikaliesikkerhed
  • Støtte til EU's politik for forbindelser med tredjelande
  • Samarbejde med peer-reguleringsagenturer
  • Oplysningsarbejde i nøglelande uden for EU.

ECHA's interaktion med verden uden for EU

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)