Многоезична практика

ECHA публикува на всички официални езици на ЕС по-голямата част от своето уебсъдържание и от публичните си документи (ръководства, практически ръководства, фактологични справки,  ИТ ръководства, информационни брошури както и решения за общо прилагане. Не се превеждат новини, често обновявано уебсъдържание и информация от базите с данни или комплексни документи от регулаторните научни ръководства.

Наличните преводи можете да намерите на този уебсайт, като промените езика по подразбиране в падащото меню в горния десен ъгъл на всяка страница. Библиотеката с документи също предоставя лесен достъп до преведените документи, които могат да бъдат подредени по тип и категория.

Документите на ECHA и уебстраниците са преведени от Центъра за преводи към органите на Европейския съюз, който се намира в Люксембург и предоставя преводачески услуги за всички агенции на ЕС.

Отделните решения на ECHA и други искания, свързани с информацията, предоставена в регистрационните досиета или приложена към тях, се издават на езика на досието съгласно Регламента за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност (Регламент № 1 от 1958 г., впоследствие изменен). По изключение, ако ресурсите го позволяват, ECHA може при поискване да предостави преводи на такива документи.

Официалните езици на ЕС са: български, хърватски, чешки, датски, нидерландски, английски, естонски, фински, френски, немски, гръцки, унгарски, ирландски, италиански, латвийски, литовски, малтийски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, испански и шведски.