Skip to Content
Skip to Content

Публични процедури

Агенцията изпълнява своя ангажимент за прозрачност при публикуването на документи, като описва процедурите, извършвани от ECHA. Публикуването на процедури позволява на ECHA да представи своите работни практики и дава възможност на обществото да получи представа за вътрешното функциониране и работната среда в Агенцията. С усъвършенстването на системата процедурите ще бъдат оповестявани публично в съответствие с ангажимента на Агенцията за отчетност и прозрачност.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live2