Кодекс за добро поведение на администрацията

Кодексът за добро поведение на администрацията съдържа основните принципи, които да ръководят отношенията на служителите на агенцията с обществеността. Тези принципи включват: законосъобразност; недопускане на дискриминация; пропорционалност на мерките спрямо преследваната цел и последователност в поведението на администрацията.

Целта на кодекса е да се гарантира предоставянето на висококачествено обслужване на обществеността от страна на агенцията и да се информира обществото за нормите на поведение, които те имат право да съблюдават в своите отношения с ECHA.

Кодексът е приет от Управителния съвет през 2007 г. и се прилага спрямо целия персонал.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)