Skip to Content
Skip to Content

Прозрачността

Прозрачността е сред петте основни ценности на ECHA, наред с независимост, надеждност, ефективност и ангажимент за благосъстоянието. Основната цел на прозрачността е да се позволи на заинтересованите страни да оспорват организацията и управлението ѝ и да изискват отговори и отчетност.

Подходът на ECHA към прозрачността се базира на три основни опори:

  • Ясни и прозрачни процедури
  • Открит процес на вземане на решения
  • Достъпна информация

 

 

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live2