Годишно докладване относ внос и износ по PIC

През първото тримесечие на всяка година износителите и вносителите на химикали по PIC трябва да предоставят на определените национални органи (ОНО) информация относно точните количества на химичното вещество (като самостоятелно вещество и като съдържание в изделия или смеси), което се внася или изнася от всяка държава извън ЕС през предходната година. Това е в съответствие с член 10 от Регламент (ЕС) № 649/2012 и член 9 от предишните регламенти за предварително обоснованото съгласие (Регламент (ЕО) № 304/2003 и Регламент (ЕО) № 689/2008).

 

Reports on PIC chemicals exported and imported under Regulation 649/2012

2018

2017

2016

2015

2014

 

 Reports on PIC chemicals exported and imported under Regulation 689/2008

 

Reports on PIC chemicals exported and imported under Regulation 304/2003

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)