Циркулярен документ по PIC

Циркулярният документ по PIC представлява доклад, който се издава два пъти годишно от секретариата на Ротердамската конвенция. Това е основен документ за изпълнение на процедурата за предварително обосновано съгласие и за обмен на информация за опасни химични вещества.

Циркулярният документ съдържа актуализации на решенията на Конференцията на страните по Конвенцията и обобщава съответните национални регулаторни действия и предложения за включване на особено опасни формулировки на пестициди в процедурата PIC. Публикацията предоставя информация за новите отговори за внос, предоставени от страните, и списък на всички валидни нотификации за всеки един от химикалите, които подлежат на процедурата PIC.

 

PIC Circulars

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)