HelpNet

HelpNet e мрежа, съставена от ECHA и националните информационни бюра по регламентите BPR, CLP и REACH. Създадена е с цел подобряване на сътрудничеството по въпроси от общ интерес. Ползите от това сътрудничество са постигането на съгласие относно правните изисквания съгласно регламентите BPR, CLP и REACH и предоставяне на последователни и съгласувани съвети на заинтересованите страни.

Една от редовните публикации на HelpNet са съгласуваните Често задавани въпроси (ЧЗВ). В тях се съдържа по-подробна информация за ръководствата, процедурите и методите, свързани с регламентите BPR, CLP и REACH. ЧЗВ се публикуват на страницата за съдействие в раздел "Подкрепа за въпроси & отговори".

Обхват на HelpNet

  • Обмен на информация за прилагането на регламентите BPR, CLP и REACH.
  • Общо разбиране на правните изисквания съгласно тези регламенти.
  • Последователни и съгласувани съвети за заинтересованите страни от страна на членовете на мрежата.
  • Изграждане на капацитета на националните информационни бюра.
  • Дейности по комуникация и повишаване на осведомеността с особено внимание върху МСП.
  • Обучения за националните информационни бюра.

Дейност на HelpNet

Групата за управление на HelpNet е ръководното тяло на HelpNet. В допълнение към националните информационни бюра на ЕСНА членове на тази група са Европейската комисия и наблюдатели от страните кандидатки и/или заинтересовани организации. Групата заседава най-малко веднъж годишно в седалището на ЕСНА, а работата й се координира от секретариата на HelpNet.

HelpNet meetings:

 

Meeting Time Place Agenda Minutes
HelpNet 13 02/10/2018 Helsinki [PDF]
REACH Workshop 01/02/2018 Helsinki [PDF] [PDF]
REACH Workshop 29/11/2017 Web conference [PDF] [PDF]
REACH Workshop 07/07/2017 Web conference [PDF] [PDF]
HelpNet 12 21-22/03/2017 Helsinki [PDF] [PDF]
BPR Workshop  29/11/2016 Web conference [PDF] [PDF]
CLP Workshop 17/10/2016 Brussels [PDF] [PDF]
REACH Workshop 4/10/2016 Helsinki [PDF] [PDF]
HelpNet 11 05-06/04/2016 Helsinki [PDF] [PDF]
REACH Workshop 17-18/11/2015 Helsinki [PDF] [PDF]
CLP Workshop 23/09/2015 Helsinki [PDF] [PDF]
BPR Workshop 02/09/2015 Helsinki [PDF] [PDF]
HelpNet 10 18/03/2015 Helsinki [PDF] [PDF]
CLP Workshop 18/03/2015 Helsinki [PDF] [PDF]
BPR Workshop 18/03/2015 Helsinki [PDF] [PDF]
REACH Workshop 17/03/2015 Helsinki [PDF] [PDF]
HelpNet 9 1-2/04/2014 Helsinki [PDF] [PDF]

 

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)