Мрежа на лицата, отговорни за сигурността

Мрежата на служителите по сигурността (МСС) е създадена през 2007 г. като подгрупа на бившата работна група на Европейската комисия за практически приготовления за REACH.

МСС е мрежа от експерти на компетентните органи на държавите-членки (КОДЧ), упълномощени национални институции, Европейската комисия и Европейския съвет на химическата промишленост (CEFIC). Тя осигурява консултации на ECHA по въпроси в областта на сигурността, свързани със сигурния обмен на информация, отнасяща се до регламентите REACH и CLP между ECHA, КОДЧ, упълномощени национални институции и Европейската комисия.

Управителният съвет на ECHA е възложил на МСС официална роля при разглеждането на изискванията за сигурност, постигането на споразумения относно всякакъв вид отклонения и подготвяне на ръководства за проверки по сигурността. Въз основа на експертните познания, налични в МСС, тя също така предоставя общи консултации относно обмена на информация по REACH и CLP: по-специално по въпроси в областта на сигурността, свързани с инструменти на ИКТ, като REACH-IT, RIPE и CIRCA. МСС служи също като платформа за обмен на най-добри практики и взаимно обучение.

МСС заседава веднъж или два пъти годишно. ECHA изпълнява ролята на секретариат и координира мрежата. Служителите по сигурността отговарят за информирането на техните съответни организации за дискусиите и взетите решения по време на заседанията на МСС.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)