Мрежа за обмен на сценарии за експозиция

Мрежата за сътрудничество има за цел да идентифицира добри практики при изготвянето и прилагането на сценарии за експозиция, както и да развива ефективен комуникационен обмен между участниците във веригата на доставки с цел подобряване на защитата на човешкото здраве и околната среда.

Мрежата е създадена от ECHA съвместно със секторните организации Cefic, Concawe, Eurometaux, Fecc, A.I.S.E и DUCC с цел да се споделят знания, методи и подходи за изграждането и прилагането на сценарии за експозиция (по REACH).

За допълнителна информация: echa_enes (at) echa.europa.eu

 

Events

Earlier events

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)