Държави-членки и компетентни органи

Сътрудничество с държавите членки

ECHA работи в тясно сътрудничество с държавите членки на Европейския съюз и с държавите от Европейското икономическо пространство (ЕИП) – Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.

Представителите на държавите членки са членове на Управителния съвет на ECHA, Комитетите на Агенцията, Форума и няколко мрежи. Държавите от ЕИП участват в тези органи и мрежи, но без право на глас. Компетентните органи на държавите членки си сътрудничат с Агенцията в различните й дейности. .

Компетентни органи на държавите членки

Компетентните органи, определени посредством различните Регламенти на ЕС, приложими към ECHA, са партньорите за сътрудничество на ECHA в държавите членки. Много от тях са министерства или агенции в сектора на околната среда. Някои държави също са определили организации, действащи в областта на финансите, здравеопазването или заетостта. .

ECHA работи в тясно сътрудничество с компетентните органи в много от своите дейности, като обменя информация, осигурява подкрепа и обучение на държавите членки..

Звено за контакт в ECHA относно въпроси, свързани с държавите членки: msca(at)echa.europa.eu.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live1